loader
Pozitivni testi
Včeraj: []

Število testov (PCR+HAGT)
Včeraj: 48 []

Smrtnih žrtev
Včeraj: []

14-dnevna incidenca

na 100.000 prebivalcev
Kritično stanje
Včeraj: []

Intenzivna enota
Včeraj: []

Število hospitaliziranih
Včeraj: []

Aktivni (*ocena)

Potrjene okužbe po dnevih v zadnjih 10 dneh

Potrjene okužbe v zadnjih 10 dneh

Novo: Odstotek pozitivnih testov v zadnjih 10 dneh (PCR in HAGT)

Novo: Ocenjeno število aktivno okuženih

Okužbe po dnevih za zadnjih 21 dni

Skupno število smrti v zadnjih 21 dneh

Število okužb po dnevih

Okuženi po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Smrti po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Okuženi po starostnih skupinah in spolu

Okuženi po starostnih skupinah

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (po dnevih) - Log Y

Število hospitaliziranih, ljudi na intenzivni enoti in smrti po dnevih

Število potrjenih okužb po regijah

* Prikaz upoštevajoč število prebivalcev prikaže število potrjenih okužb na 100000 prebivalcev za posamezno regijo * Vir podatkov za število prebivalcev posamezne regije: stat.si

Analiza širjenja okužb po regijah

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (skupaj) - Log Y

Število okuženih po spolu

Število izvedenih testov v zadnjih 10 dneh

Potrjeni primeri (zdravstvene ustanove in domovi za ostarele) (09.02.2021 10:40)

Število smrtnih žrtev v primerjavi z nekaterimi državami (CSSE John Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami

Število okužb v domovih za ostarele (NIJZ; 03.06.2020)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami - Log Y

Skupno število okužb / okužbe po dnevih - Log Y

Število opravljenih testiranj na milijon prebivalcev (Wikipedia, 09.02.2021 10:40)

 


Število okužb Slovenije, glede na naše sosednje države (CSSE Johns Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Širjenje COVID-19 (okužbe / število prebivalcev) - Log Y (CSSE Johns Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Os Y: Število potrjenih okužb glede na število prebivalcev.
Os X: Dnevi po prvem odkritju koronavirusa.
Opomba: Gre za primerjavo širjenja v prvih dneh epidemije. Predstavljeni so podatki v primerjavi s Slovenijo do sedaj. Število okuženih v teh državah je trenutno seveda višje.
* Podatki se osvežijo 2x tedensko

Število potrjenih okužb po državah | Vir: CSSE John Hopkins (09.02.2021 10:40)

Fazni diagram (Število vseh okužb / število okužb po dnevih)

Fazni diagram (Število vseh okužb / število vseh smrti)