loader

Pouk na daljavo v času epidemije koronavirusa

Avtor: Damjan Osrajnik
Minevata skoraj dva meseca, odkar smo zaprli šolska vrata in hitro smo se morali prilagoditi na nov način dela. To predstavlja nov izziv za nas zaposlene v šoli, ravno tako za učence, še posebej pa za starše, ki so bili (tako kot mi) čez noč postavljeni v vlogo, da opravljajo veliko delo motivatorjev, spodbujevalcev in tudi tistih, ki poskrbijo, da je čim več šolskega dela opravljenega, in si za to zaslužijo vse pohvale.
Ko se ozremo nekoliko nazaj, smo si v prvem tednu zadali nalogo, da poskusno izvajamo pouk na daljavo in ob tem preverimo, ali imajo učenci dostop do spleta in če razpolagajo z ustrezno opremo. Razredničarke so kontaktirale vse starše (e-pošta, sms sporočila, telefonski klici). Na podlagi zbranih podatkov smo učencem in staršem, ki so bili zainteresirani, ponudili šolsko opremo. Cilj je bil, da v družinah, kjer imajo več otrok, zagotovimo vsaj eno napravo (tablico ali prenosni računalnik). V primerih, ko ni bilo dostopa do interneta, pa smo v sodelovanju z Območno enoto Zavoda RS za šolstvo iz Slovenj Gradca in občino Radlje ob Dravi poskrbeli, da se je premagala tudi ta ovira. Imamo to srečo, da je v naši občini vzpostavljena sodobna optična povezava v vseh od središča odmaknjenih zaselkih in tako večjih težav z dostopanjem do spleta ni. Oglasili so se nam tudi posamezniki, ki so želeli donirati opremo za učence, in za to smo jim seveda zelo hvaležni.
Po dveh tednih, ko je bilo delo na daljavo že nekako utečeno, smo med starši in učenci izvedli anketo z namenom, da svoje delo še izboljšamo, izpopolnimo oziroma ga zastavimo tako, da bo »pouk« čim bolje potekal. Po dveh tednih smo dobili strokovne usmeritve ministrstva, ki so nam v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti.
Po treh tednih smo bili s strani ministrstva bolj usmerjeni v ponavljanje in utrjevanje snovi in počasno pripravo na to, da bodo učenci tudi ocene pridobivali na daljavo, če bodo šolska vrata po prvomajskih praznikih še vedno zaprta.
Ker so šole še vedno zaprte, smo sedaj v situaciji, ko učence pripravljamo na ocenjevanje in le-to tudi izvajamo. Zavedamo se, da je to precej zahtevno in hkrati tudi ni primerljivo z ocenjevanjem v šoli. Tako se še toliko bolj trudimo s prilagajanjem posameznikom; na srečo pa imamo tudi podporo v sklepu ministrice, kjer bo zaključevanje ocen temeljilo na ocenah, ki so jih učenci pridobili pred korona krizo.
Sedaj pa je pred nami že nov izziv, kako postopoma ponovno odpreti šolska vrata, in prihodnji dnevi bodo namenjeni pripravljanju in usklajevanju vseh protokolov, da učencem, najprej najmlajšim, omogočimo čim varnejšo vrnitev v šolo. Ob tem moram izpostaviti, da je šola ne samo izobraževalna ustanova, ampak tudi vzgojna, in tako je za otroke izjemnega pomena, da se družijo, sodelujejo s sošolci, funkcionirajo v skupini … Klub drugačnim napovedim še vedno upam, da bodo v tem šolskem letu še lahko prišli vsi učenci v šolo.
Vesel sem, da je bil naš kolektiv dobro pripravljen na ta izziv in smo na trenutke presenetili tudi sami sebe, da so stvari tako dobro stekle. Zahvala gre učiteljicam in učiteljem ter šolskim svetovalnim delavkam, da so sprejeli to nalogo. Seveda pa je še toliko bolj pomembno, da smo bili dobro pripravljeni, saj se vseskozi izobražujemo tudi na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, za kar pa ima velike zasluge naš računalnikar.
Pozitivno smo presenečeni tudi nad odzivom učencev, ki v veliki večini delo opravljajo z vso resnostjo in si za to zaslužijo pohvalo. Ravno tako so, vsaj po meni znanih podatkih, dosledno upoštevali navodila in tako prispevali svoj delež k ustavitvi virusa.
Kolikor je naše delo uspešno in kaj vse smo uspeli narediti, bomo analizirali, ko bo čas korona krize mimo. Oziramo pa se tudi naprej, kako se pripraviti na morebitne ponovitve izbruha (pridobivanje novih znanj, odkrivanje novih načinov dela …).
Seveda pa si najbolj želimo, da se stvari vrnejo v stare tirnice in bo šolsko stavbo napolnila otroška razigranost.

Imate komentar na zapisano? Vabljeni k razpravi.