loader

Vpliv epidemije covid-19 na področje fizioterapije

Zapisal: Rok Ledinek

Kdo si je mislil, da bomo po mirnem začetku leta naleteli na situacijo, ki spominja na zgodbe iz filmov. Pojav epidemije s Covid-19 je dramatično spremenil naša življenja in upočasnil cel svet. Ljudje smo morali začasno ustaviti naš vsakdanji ritem in se navaditi na sprejete ukrepe usmerjene v preprečevanje širjenja okužb. Posledice epidemije so vidne na vseh področjih, močno pa se odražajo tudi v zdravstvu, ki se je moralo organizirati v skladu z nastalo situacijo. Ob razglasitvi epidemije se je začelo omejeno izvajanje “manj nujnih” zdravstvenih storitev, kar je zajemalo tudi fizioterapevtske storitve, ki so se za obdobje epidemije v večjem obsegu ustavile.

Kljub temu, da fizioterapevtske storitve ne sodijo med “nujne” zdravstvene storitve, v smislu življenjske ogroženosti in potrebe po takojšnji pomoči bolniku, pa je njihova pomembnost in vloga v zdravljenju oz. blaženju številnih zdravstvenih težav velikega pomena. Tako so v času epidemije številni pacienti ostali brez fizioterapevtske obravnave oz. se je njihovo čakanje na obravnava precej podaljšalo. Med temi pacienti je bilo tudi veliko svežih poškodb in stanj po operativnih posegih, ki so stanja, ki narekujejo čim prejšnjo fizioterapevtsko obravnavo za čim bolj optimalno rehabilitacijo. Mnogi fizioterapevti smo bili v tem težavnem obdobju na voljo pacientom z različnimi informacijami, kako si lahko pomagajo sami oz. kako zmanjševati bolečino in omejevati nastale zaplete ob izpadu možnosti dostopa do primerne strokovne obravnave, kar pa seveda ne more nadomestiti profesonalne obravnave.
S sproščanjem ukrepov so se postopno začele odpirati tudi fizioterapevtske storitve, ki so se začele v zelo omejenem obsegu zaradi potrebe po nadaljni pazljivosti pri sprejemanju in obravnavi pacientov ter s tem nadaljnjim preprečevanjem oz. zmanjševanjem možnosti pojava okužb. Naš način dela s pacienti se je prilagodil glede na situacijo ter uradna navodila, ki so narekovala potrebne prilagoditve za varno in učinkovito delo. Bistveni ukrepi oz. spremembe so zajemale zaščitno opremo, dodatno poostreno razkuževanje (rok, opreme, pripomočkov in površin), redno prezračevanje prostorov, preverjanje simptomov naročenih pacientov in izločanje potencialno okuženih ter zmanjšano število pacientov in terapevtov na termin. Omejevanje števila ljudi na termin seveda upočasnjuje sprejemanje pacientov, a je nujen ukrep za varen začetek in nadaljevanje terapij.
Kot predstavnike naše fizioterapevtske stroke nas večkrat žalosti dejstvo, da se v nekaterih krogih pomembnost in bistvo našega dela še vedno zapostavlja oz. podcenjuje, a naše delo predstavlja ključen sestavni del celovite oskrbe pacienta – kar pa na srečo spoznava vse več ljudi.
Ob umiritvi situacije s Covid-19 in postopni normalizaciji vseh procesov v državi in svetu si seveda želimo, da tako tudi ostane in da nadaljujemo mirno in normalno življenje. Kljub umiritvi pa moramo na tej točki ostati previdni in vsak zase s svojim ravnanjem prispevati k temu, da ostanemo zdravi.

Imate komentar na zapisano? Vabljeni k razpravi.