loader

Delovanje gasilske brigade Maribor

Zapisal: Poveljnik Primož Osojnik

Kar se tiče delovanja gasilskih enot v povezavi s širjenjem novega koronavirusa, imamo vsi enake probleme. Največja skrb se je pojavila predvsem zaradi neoperativnosti enot, zaradi povečanega števila okuženih gasilcev. V tujini je bilo zaradi okuženosti kar nekaj enot več dni v izolaciji, njihovo področje pa so pokrivale sosednje enote. Problem z izolacijo se pojavi pri večjih enotah kot je Gasilska brigada Maribor, ker opravlja določene specialne naloge, kamor spada reševanje iz vode, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, posredovanje na intervencijah ob prometnih nesrečah, ipd. V Gasilski brigadi Maribor smo sprejeli določene preventivne ukrepe, kot so prepoved vsakršnega nepotrebnega zadrževanja v enoti, izvajali pa smo tudi osveščanje zaposlenih glede higiene in druženja.
Prekinili smo vsa dela, ki niso nujna in ki bi povečala možnost prenosa okužbe, razen intervencij. Preventivno smo tudi razdelili izmene na polovico, kar pomeni, da smo polovico izmene držali v preventivni izolaciji na domu. V primeru širjenja okužbe med zaposlenimi, bi prostore in opremo razkužili in poklicali v službo polovico izmene, ki je bila v preventivni izolaciji. Eden od zaposlenih je sicer bil okužen (na tem mestu naj zapišem, da se ni okužil v okviru dela v Gasilski brigadi Maribor) in na podlagi tega je bilo na testiranju 20 zaposlenih gasilcev, vendar (tudi zaradi določenih sprejetih ukrepov) so bili na srečo vsi testirani negativni.
Število intervencij je nekoliko padlo, na žalost pa smo imeli kar nekaj intervencij kjer je na primer prišlo do požara stanovanjskih hiš, požarov v naravnem okolju in prometne nesreče s smrtnim izidom. Določeni ukrepi se še vedno prilagajajo in spreminjajo, saj se v trenutni situaciji vsi učimo. Bistvo gasilske enote je da ostane zdrava in sposobna opravljati naloge za katere je ustanovljena. Kar se tiče določenih nalog glede COVID 19 gasilci nismo pristojni, obenem pa smo pomemben člen v sistemu zaščite in reševanja na čisto drugem področju, kjer pa smo nenadomestljivi. Če bi izvajali določene naloge glede preprečevanja virusa in se okužili, bi to pustilo velike posledice na področju nesreč, kjer vsakodnevno posredujemo in rešujemo gasilci.
Kot enota širšega pomena smo pristojni, usposobljeni in opremljeni tudi za razne dekontaminacije. Za primer COVID 19 smo sicer izvajali eno takšno dekontaminacijo v objektu posebnega pomena. Mislim, da državljani upoštevajo ukrepe za preprečitev širjenja virusa in ostajajo doma, mi pa tega žal zaradi službe, ki jo opravljamo, ne moremo, saj vsakodnevno rešujemo življenja ljudi in njihovo premoženje.
Varujemo neprecenljivo!

Imate komentar na zapisano? Vabljeni k razpravi.