loader
Pozitivni testi
Včeraj: []

Število testov (PCR+HAGT)
Včeraj: 48 []

Smrtnih žrtev
Včeraj: []

14-dnevna incidenca

na 100.000 prebivalcev
Kritično stanje
Včeraj: []

Intenzivna enota
Včeraj: []

Število hospitaliziranih
Včeraj: []

Aktivni (*ocena)

Število okužb po dnevih

Okuženi po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Smrti po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Okuženi po starostnih skupinah in spolu

Okuženi po starostnih skupinah

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (po dnevih) - Log Y

Število hospitaliziranih, ljudi na intenzivni enoti in smrti po dnevih

Število potrjenih okužb po regijah

* Prikaz upoštevajoč število prebivalcev prikaže število potrjenih okužb na 100000 prebivalcev za posamezno regijo * Vir podatkov za število prebivalcev posamezne regije: stat.si

Analiza širjenja okužb po regijah

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (skupaj) - Log Y

Število okuženih po spolu

Število izvedenih testov v zadnjih 10 dneh

Potrjeni primeri (zdravstvene ustanove in domovi za ostarele) (09.02.2021 10:40)

Število smrtnih žrtev v primerjavi z nekaterimi državami (CSSE John Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami

Število okužb v domovih za ostarele (NIJZ; 03.06.2020)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami - Log Y

Skupno število okužb / okužbe po dnevih - Log Y

Število opravljenih testiranj na milijon prebivalcev (Wikipedia, 09.02.2021 10:40)

 


Število okužb Slovenije, glede na naše sosednje države (CSSE Johns Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Širjenje COVID-19 (okužbe / število prebivalcev) - Log Y (CSSE Johns Hopkins, 09.02.2021 10:40)

Os Y: Število potrjenih okužb glede na število prebivalcev.
Os X: Dnevi po prvem odkritju koronavirusa.
Opomba: Gre za primerjavo širjenja v prvih dneh epidemije. Predstavljeni so podatki v primerjavi s Slovenijo do sedaj. Število okuženih v teh državah je trenutno seveda višje.
* Podatki se osvežijo 2x tedensko

Število potrjenih okužb po državah | Vir: CSSE John Hopkins (09.02.2021 10:40)

Fazni diagram (Število vseh okužb / število okužb po dnevih)

Fazni diagram (Število vseh okužb / število vseh smrti)