loader
Pozitivni testi
Včeraj: []

Število testov
Včeraj: 48 []

Smrtnih žrtev
Včeraj: []

Odpuščeni iz bolnišnice
Včeraj: []

Kritično stanje
Včeraj: []

Intenzivna nega
Včeraj: []

Število hospitaliziranih
Včeraj: []

Ozdravelih

Novo: Potrjene okužbe po dnevih v zadnjih 10 dneh

Novo: Potrjene okužbe v zadnjih 10 dneh

Novo: Število izvedenih testov v zadnjih 10 dneh

Okužbe po dnevih za zadnjih 21 dni

Skupno število smrti v zadnjih 21 dneh

Število okužb po dnevih

Okuženi po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Smrti po starostnih skupinah na 100000 prebivalcev

Število prebivalcev v Sloveniji je v različnih starostnih skupinah zelo različno, prav tako se od skupine do skupine zelo spreminja število moških in žensk. Zdravsteni statistični letopis je periodična publikacija NIJZ, v kateri sta natančno prikazana starostna in spolna struktura prebivalstva Slovenije.
Za leto 2018, ki je zadnje leto, za katerega imamo zanesljive podatke NIJZ, so bile recimo najštevilčnejše skupine ljudi starih 35-39, 40-44 in 50-54 let, vsaka s približno 155000 prebivalci. Tri najmanj števične starostne skupine so bile najstarejše tri skupine ljudi, ki so stari 75-79, 80-84 in več kot 85 let, s po približno 80000, 60000 in 50000 ljudmi. Zanimivo je, da v vseh starostnih skupinah do vključno 59. leta prevladujejo moški, v vseh za tem pa ženske. Pri tem to razmerje močno raste v korist žensk s starostjo in v najstarejši skupini doseže približno razmerje 3:1.
Zato je zelo pomembno, da se podatki o okužbah in smrtih vezanih na Covid-19 predstavijo tudi v obliki, ki upošteva opisano raznolikost.
Na takšen način so bili pripravljeni tudi podatki za zgornja grafa.

Okuženi po starostnih skupinah in spolu

Okuženi po starostnih skupinah

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (skupaj) - Log Y

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (po dnevih) - Log Y

Število potrjenih okužb po regijah

* Prikaz upoštevajoč število prebivalcev prikaže število potrjenih okužb na 100000 prebivalcev za posamezno regijo * Vir podatkov za število prebivalcev posamezne regije: stat.si

Analiza širjenja okužb po regijah

Potrjeni primeri (zdravstvene ustanove in domovi za ostarele) (22.09.2020 11:06)

Število okuženih po spolu

Število hospitaliziranih, ljudi na intenzivni negi in smrti po dnevih

Število smrtnih žrtev v primerjavi z nekaterimi državami (CSSE John Hopkins, 22.09.2020 11:06)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami

Število okužb v domovih za ostarele (NIJZ; 03.06.2020)

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami - Log Y

Skupno število okužb / okužbe po dnevih - Log Y

Število opravljenih testiranj na milijon prebivalcev (Wikipedia, 22.09.2020 11:06)

 


Število okužb Slovenije, glede na naše sosednje države (CSSE Johns Hopkins, 22.09.2020 11:06)

Širjenje COVID-19 (okužbe / število prebivalcev) - Log Y (CSSE Johns Hopkins, 22.09.2020 11:06)

Os Y: Število potrjenih okužb glede na število prebivalcev.
Os X: Dnevi po prvem odkritju koronavirusa.
Opomba: Gre za primerjavo širjenja v prvih dneh epidemije. Predstavljeni so podatki v primerjavi s Slovenijo do sedaj. Število okuženih v teh državah je trenutno seveda višje.
* Podatki se osvežijo 2x tedensko

Število potrjenih okužb po državah | Vir: CSSE John Hopkins (22.09.2020 11:06)

Fazni diagram (Število vseh okužb / število okužb po dnevih)

Delež držav, ki predstavljajo vir okužbe