loader
Pozitivni testi - Maribor
Stanje glede na včeraj: [%]

Pozitivni testi
Stanje glede na včeraj: []

Število testov
Stanje glede na včeraj: 48 []

Smrtnih žrtev
Stanje glede na včeraj: []

Kritično stanje
Stanje glede na včeraj: []

Intenzivna nega
Stanje glede na včeraj: []

Število hospitaliziranih
Stanje glede na včeraj: []

Odpuščeni iz bolnišnice
Stanje glede na včeraj: []

Širjenje COVID-19 (Skupno število okužb / okužbe po dnevih)

Število okužb po starosti

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (skupaj) - Log Y

Število testov, v primerjavi s potrjenimi okužbami (po dnevih) - Log Y

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami

Analiza širjenja okužb po regijah

Število okužb po dnevih (Slovenija)

Število hospitaliziranih, ljudi na intenzivni negi in smrti po dnevih (Vir: COVID19 Slovenija)

Število okuženih po spolu

Število opravljenih testiranj v primerjavi z okužbami / Log Y

Skupno število okužb / okužbe po dnevih - Log Y

Širjenje COVID-19 (okužbe / število prebivalcev) / Log Y

Os Y: Število potrjenih okužb glede na število prebivalcev.
Os X: Dnevi po prvem odkritju koronavirusa.
Opomba: Gre za primerjavo širjenja v prvih dneh epidemije. Predstavljeni so podatki v primerjavi s Slovenijo do sedaj. Število okuženih v teh državah je precej višje.

Število opravljenih testiranj na milijon prebivalcev

Število potrjenih okužb po državah | Vir: CSSE John Hopkins

Število okužb Slovenije, glede na naše sosednje države

Delež držav, ki predstavljajo vir okužbe