loader

Fotografija Ime Opis Povezave na osebne strani
Nace Štruc Nace Štruc, mag. inž. rač. in inf. tehnol. je doktorski študent na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Njegovo trenutno področje raziskovanja zajema raziskovanje in detekcijo znakov stresa v modernih delovnih okoljih, s pomočjo strojnega učenja. Situacijo s Covid-19 je spremljal že od začetka in je avtor projekta »Alpaka – Analiza podatkov in vizualizacija širjenja COVID-19 v Sloveniji« - https://covid19.alpaka.si. Sicer je zaposlen v oddelku za raziskave in razvoj v Skupini stroka.si. nace.si  |  LinkedIn
Blaž Štruc Univerzitetni diplomirani pravnik, soavtor projekta "Alpaka – Analiza podatkov in vizualizacija širjenja COVID-19 v Sloveniji" in navdušenec nad možnostmi, ki jih ponuja sodobna tehnologija. LinkedIn
Tea Urh Tea Urh, magistra inženirka arhitekture. Pri projektu Alpaka Covid-19 sodeluje z nasveti glede grafične podobe strani. /
Andraž Stožer Andraž Stožer je doktor medicine, ki je študij končal z do tedaj najvišjo povprečno oceno na MFUL, nato pa je doktoriral iz fiziologije na MFUM in v naslednjem letu postal predstojnik Inštituta. Je izredni profesor za fiziologijo na UM, redno pa predava tudi na Medicinski univerzi na Dunaju. Raziskovalno pa tesno sodeluje poleg Avstrije še s Švedsko, Nemčijo, Kanado in Madžarsko in trenutno vodi 3 ARRS projekte. Glavno področje raziskovanja je patofiziologija sladkorne bolezni, še posebno ključna vloga celic beta. Pri tem sodeluje tudi s številnimi odličnimi fiziki na UM, profesorju Percu pa je v času epidemije pomagal pri razvoju preprostega, a zelo robustnega in intuitivnega modela napovedi razvoja COVID-19 SICRIS   | Google Scholar
* Delo na tem projektu se je delno izvedlo in financiralo v okviru programske skupine
P3-0396 Celične in tkivne mreže, v okviru Infrastrukturnega programa UM IP-0029 in v okviru projektov
N3-0133 Celice beta med razvojem in remisijo z dieto povzročene sladkorne bolezni
J3-9289 Vloga cikličnega adenozin monofosfata v normalni fiziologiji celic beta in med razvojem sladkorne bolezni tipa 2
N3-0048 Vloga ionskih kanalov TRPM3 in TRPM5 pri uravnavanju mrežne aktivnosti v otočkih trebušne slinavke
Tadeja Švajger Tadeja Švajger, magistra farmacije, zaposlena v javnem zavodu Koroška lekarna. Nastalo situacijo z novim koronavirusom intenzivneje spremlja od prvih odkritih primerov na slovenskih tleh. Kontakt
Lidija Valtl Lidija Valtl, diplomirana ekotehnologinja, sodeluje na projektu Alpaka Covid-19 v okviru digitalnega marketinga in koncepta za testiranje spletne aplikacije na različnih napravah. Sicer situacijo s Covid-19, v kateri smo se znašli, spremlja iz medijev in strokovnih člankov ter poskuša potegniti zaključke v povezavi z vplivom na okolje. Kontakt
Sara Tement Sara Tement je izredna profesorica za področje psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru. Doktorirala je na področju psihologije dela na Univerzi na Dunaju. Raziskovalno se ukvarja s konfliktom med delom in zasebnimi življenjem, počitkom po delu, delovnimi zahtevami in viri ter izgorelostjo. Objavila je več člankov v tujih znanstvenih revijah. Študentom predava tako v Sloveniji kot v tujini, znanstvena spoznanja na področjih psihologije dela, kadrovske in organizacijske psihologije pa prenaša tudi na zaposlene v okviru predavanj in delavnic. Za svoje raziskovalno delo je pridobila financiranje s strani nacionalne agencije (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS) in s strani uglednih mednarodnih institucij kot sta Fulbrightov štipendijski sklad in Avstrijska akademija znanosti. V času pandemije COVID-19 proučuje, s kakšnimi delovnimi zahtevami se posamezniki soočajo zaradi oddaljenega dela na dnevni ravni in kako usklajujejo delovno in zasebno življenje. Spletna stran - fakulteta   |  Research gate   |  SICRIS
Projekti ARRS:
J5-9449 Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev (vodja projekta)
Programska skupina:
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija
© covid-19.alpaka.si